Achter de schermen bij de verschillende domeinen

gemeente-de-ronde-venen-communicatie-gezellig

Op het gemeentehuis van gemeente De Ronde Venen maken we het verschil voor de inwoners. Je kan voor veel meer zaken bij de gemeente terecht dan je denkt. Samen werken we aan een veilige, groeiende, toegankelijke en sociale gemeente.

Werken aan een veilige omgeving
Openbare orde en veiligheid, dit zijn 2 onderwerpen die bij team Veiligheid & Facilitair liggen. Dit team houdt zich bezig met grote team overstijgende taken en adviesvraagstukken. Het is een signalerende en adviserende rol die de medewerkers hier vervullen. De gemeentesecretaris, het college van B&W en de burgemeester rekenen op deze belangrijke adviezen om de veiligheid van de inwoners te waarborgen. Dat geeft een baan bij team Veiligheid & Facilitair een hele grote betekenis!

Dick Roodenburg werkt als Beleidsadviseur Integrale Veiligheid om onze gemeente écht veiliger te maken. Hij heeft contact met partijen zoals de brandweer, politie, inwoners en andere teams binnen de gemeente. Dit maakt zijn werk heel erg dynamisch. Lees hier meer over zijn functie of bekijk het filmpje.

Werken aan onze groei
De omgeving waarin we wonen, werken en recreëren is altijd in ontwikkeling. Hiervoor schrijven we ruimtelijk beleid. Collega’s van verkeer, volkshuisvesting en economie werken samen om dit beleid uit te werken. Ook zorgen zij voor de totstandkoming van grote bestemmingsplannen en gebiedsopgaves. Daarnaast werken zij aan de realisatie van een aantal woningbouwprojecten. Dit alles zodat ondernemers kunnen ontwikkelen, winkelgebieden aantrekkelijk blijven, inwoners een huis kunnen vinden en wij allemaal onze ontspanning kunnen vinden op het water, sportveld of gewoon op straat. De omgeving staat dus centraal binnen deze teams. Hierbij speelt aandacht voor wat waardevol is in de ruimte om ons heen, zoals het landschap en cultuurhistorie. Ook mobiliteit en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen.
We bieden ruimte aan inwoners, ondernemers en organisaties voor ontwikkeling. Ook houden we ons bezig met taken op het gebied van vastgoed en huisvesting. Het effect van het werken binnen de teams die zich bezighouden met omgevingsontwikkeling is vaak jarenlang zichtbaar.

Binnen één van deze teams werkt groenkenner Louis Oude Elferink. Met zijn werk in de groenvoorziening maakt hij onze gemeente een stukje mooier. Door zijn werk krijgt ongewenst onkruid geen kans, blijven mooie bomen langer bestaan en kunnen de inwoners meer genieten. Dit maakt zijn functie waardevol. Bekijk zijn filmpje hier, of lees meer.

Werken aan onze toegankelijkheid
Ben je al eens binnen geweest bij het gemeentehuis van gemeente De Ronde Venen? Hier word je hartelijk ontvangen en prettig geholpen. Verschillende teams hebben contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Ook zorgen zij ervoor dat de diensten van gemeente De Ronde Venen via de balie, per telefoon of digitaal geregeld kunnen worden. Daarnaast bieden diverse teams advies en ondersteuning aan collega’s en het bestuur op het gebied van ICT, personeelszaken, juridische zaken, organisatie, financiën, communicatie en facilitaire zaken.

Loreen Gons laat vanuit haar functie als communicatieprofessional zien wat er precies bij de gemeente gebeurt. Bijvoorbeeld door het inzetten van social media. Lees of bekijk hier hoe de functie van Loreen er echt toe doet.

Werken aan een sociale gemeente
Vanuit diverse teams wordt hard gewerkt om inwoners mee te laten doen aan de samenleving. Vanuit de gemeente willen we dat alle mensen in De Ronde Venen actief zijn en gezond leven. Ook is deel van onze missie dat inwoners zich prettig voelen in hun buurt en huis. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk en welzijn, alleen hebben sommige mensen hierbij een steuntje in de rug nodig. Dit domein zorgt voor de sociale kant van het gemeentelijk beleid. Zo valt zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering hieronder. Het doel is dat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht bijdraagt aan de samenleving.

Met de menselijke maat kijken naar mensen die het moeilijk hebben. Dat doet Mé Benseddik in haar functie Adviseur Wonen in het Sociaal Domein. “We bewaken de regels maar deze hoeven we niet constant te benoemen. Het gaat erom dat we mensen verder helpen.”, zegt ze in haar interview. Bekijk en lees hier waarom Mé een baan heeft die er echt toe doet.

gemeente-de-ronde-venen-andra
gemeente-de-ronde-venen-whitebord
gemeente-de-ronde-venen-telefoneren
gemeente-de-ronde-venen-printer
gemeente-de-ronde-venen-n201
gemeente-de-ronde-venen-kerk
gemeente-de-ronde-venen-gemeentehuis
gemeente-de-ronde-venen-bijhetbord