Achter de schermen bij de verschillende domeinen

gemeente-de-ronde-venen-communicatie-gezellig

Op het gemeentehuis van gemeente De Ronde Venen wordt het verschil gemaakt voor de inwoners. Toch komen onze inwoners vaak niet verder dan het paspoortloket of het online afvalophaalschema. Zonde, want binnen de verschillende domeinen werken mensen keihard aan een veilige, groeiende, toegankelijke en sociale gemeente.

Het domein Concernstaf zorg voor een veilige omgeving

Openbare orde en veiligheid, dit zijn twee onderwerpen die bij de afdeling Concernstaf liggen. Deze afdeling houdt zich bezig met grote afdelingsoverstijgende taken en adviesvraagstukken. Het is een signalerende en adviserende rol die de medewerkers hier vervullen. De gemeentesecretaris, het college van B&W en de burgemeester rekenen op deze belangrijke adviezen om de veiligheid van de inwoners te waarborgen. Dat geeft een baan binnen het domein Integrale Veiligheid een hele grote betekenis!

Binnen het domein Concernstaf werkt Dick Roodenburg als Beleidsadviseur Integrale Veiligheid om de gemeente écht veiliger te maken. Hij heeft contact met partijen zoals de brandweer, politie, losse inwoners en andere domeinen binnen de gemeente. Dit maakt zijn functie ontzettend dynamisch. Lees hier meer over zijn functie of bekijk het filmpje.

Aan de slag met omgevingsontwikkeling bij Integraal Beheer en Openbare Ruimte

De omgeving waarin we wonen, werken en recreëren is continu in ontwikkeling. Niet altijd zoveel als we willen, maar daar moet dan wel aan gewerkt worden. Zodat ondernemers kunnen ontwikkelen, winkelgebieden aantrekkelijk blijven, burgers een huis kunnen vinden en wij allemaal onze ontspanning kunnen vinden op het water, sportveld of gewoon op straat. Binnen het domein Integraal Beheer en Openbare Ruimte regelen we die zaken.

De omgeving staat dus centraal binnen dit domein. Hierbij speelt aandacht voor wat waardevol is in de ruimte om ons heen, zoals het landschap en cultuurhistorie. Ook mobiliteit en duurzaamheid vragen continue aandacht bij de vraagstukken die voorliggen.

We bieden ruimte aan inwoners, ondernemers en organisaties voor ontwikkeling. Met de ingrepen in de ruimte zoeken we steeds naar een duurzame samenleving en streven we maatschappelijke doelen na. Binnen deze context worden ruimtelijk beleid en plannen gemaakt en uitgevoerd, worden omgevingsvergunningen verleend en is er toezicht op de omgeving. Ook vallen de taken op het gebied van vastgoed en huisvesting binnen deze afdeling. En het effect van het werken binnen dit domein is vaak jarenlang zichtbaar.

Binnen dit domein werkt groenkenner Louis Oude Elferink in het team van de Groenvoorziening om de gemeente een stukje mooier te maken. Door zijn werk krijgt ongewenst onkruid geen kans, blijven mooie bomen langer bestaan en kunnen de burgers meer genieten. Dit maakt zijn functie waardevol. Bekijk zijn filmpje hier, of lees meer. 

Het domein Dienstverlening zorgt voor toegankelijke diensten

Ben je al eens binnen geweest bij het gemeentehuis van gemeente De Ronde Venen? Hier word je hartelijk ontvangen en prettig geholpen door het team Klant Contact Centrum. Deze diensten vallen onder het domein Dienstverlening. Dit domein heeft contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Daarnaast zorgen de verschillende teams binnen deze afdeling dat de diensten van de gemeente De Ronde Venen via de balie, per telefoon of digitaal geregeld kunnen worden. Hier komt onder andere werk van het team Informatievoorziening & Automatisering bij kijken. Daarnaast biedt deze afdeling advies en ondersteuning aan collega’s en het bestuur op het gebied van HR, juridische zaken, organisatie, financiën, communicatie en facilitaire zaken. Verder is de afdeling verantwoordelijk voor de uitvoering van de financiële administratie.

Loreen Gons werkt binnen het domein Dienstverlening in het team Juridische Zaken & Communicatie. Als communicatieprofessional laat ze zien aan inwoners wat er precies bij de gemeente gebeurt. Bijvoorbeeld door het inzetten van social media. Lees of bekijk hier hoe de functie van Loreen er echt toe doet. 

Empathisch meedenken door het Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein wordt hard gewerkt om inwoners mee te laten doen aan de samenleving. Vanuit de gemeente willen we dat alle mensen in De Ronde Venen actief zijn en gezond leven. Ook is deel van onze missie dat burgers zich prettig voelen in hun buurt en huis. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk en welzijn, alleen hebben sommige mensen hierbij een steuntje in de rug nodig. Dit domein zorgt voor de sociale kant van het gemeentelijk beleid. Zo valt zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering onder dit domein. Het doel is dat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht kan bijdragen aan de samenleving.

Met de menselijke maat kijken naar mensen die het moeilijk hebben. Dat doet Mé Benseddik in haar functie Adviseur Wonen in het Sociaal Domein. “We bewaken de regels maar deze hoeven we niet constant te benoemen. Het gaat erom dat we mensen verder helpen.”, zegt ze in haar interview. Bekijk en lees hier waarom Mé een baan heeft die er echt toe doet.

Ontwikkeling van de gemeente bij het domein Ruimte
Het huidige team Beleid heeft als opgave het ontwikkelen van het ruimtelijk beleid. Vanuit verschillende disciplines, zoals verkeer, volkshuisvesting, economie en andere onderwerpen wordt een bijdrage geleverd aan de integrale planvorming. Het team Ruimtelijke Plannen en Projecten zorgt voor de totstandkoming van omvangrijke bestemmingsplannen, grote gebiedsopgaves en werkt ook aan de realisatie van een aantal woningbouwprojecten. Tot slot is het team Vastgoed en Omgevingszaken verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het vastgoed, de strategie en uitvoering van het grondbeleid en vergunningverlening.

gemeente-de-ronde-venen-andra
gemeente-de-ronde-venen-whitebord
gemeente-de-ronde-venen-telefoneren
gemeente-de-ronde-venen-printer
gemeente-de-ronde-venen-n201
gemeente-de-ronde-venen-kerk
gemeente-de-ronde-venen-gemeentehuis
gemeente-de-ronde-venen-bijhetbord